Buscar

Ajuntament de Calonge

Portal web municipal

Estás en:

Ajuts per llibres de text i material escolar

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha aprovat la convocatòria d'uns ajuts per llibres de text i material escolar per a les famílies amb fills en edat d'escolarització obligatòria (de 1r de primària a 4t d'ESO) per aquest curs 2017-2018. 
Són uns ajuts econòmics que es concediran a les sol.licituds que compleixin tots els requisits que estableixen les bases que els regulen. L'import dels ajuts és de 60 ¤ per cada sol.licitud presentada.
Per ser beneficiari d'aquest ajut, és condició indispensable que la renda de les famílies del darrer exercici fiscal liquidat (2016), no superi els següents llindars màxims:
 
MEMBRES DE LA UNITAT          FAMILIAR RENDA LÍMIT
                     2                            13.451,60 ¤
                     3                            14.951,60 ¤
                     4                            16.451,60 ¤
                     5                            17.951,60 ¤
                     6                            19.451,60 ¤
                     7                            20.951,60 ¤
                     8                            22.451,60 ¤
                     9                            23.951,60 ¤
                     10                          25.451,60 ¤

La renda de les famílies, a efectes d'aquests ajuts, s'obtindrà per agregació de les rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels membres computables, de conformitat a la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques.
Les famílies que no superin les rendes familiars determinades al punt anterior, podran  omplir la sol.licitud corresponent que hauran de presentar juntament amb la documentació que estableix el punt 5 de les bases de la convocatòria. Tant la sol.licitud com les bases de la convocatòria es troben a la web de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni: www.calonge.cat i també es poden demanar a l'Àrea de Cultura, tant presencialment com per correu electrònic, segons es detalla més endavant.
El termini per a la presentació de sol.licituds és del 16 al 27 d'octubre de 2016, en horari de 10 a 13 h. No s'admetrà cap sol.licitud que no aporti tota la documentació requerida. Les sol.licituds s'han de presentar a l'Àrea de Cultura i Ensenyament de l'Ajuntament de Calonge.
Si teniu dubtes, consultes o aclariments, o per presentar les sol.licituds, adreceu-vos a l'Àrea de Cultura i Ensenyament per alguna d'aquestes vies:
. Presencialment: Plaça Major, 2 de Calonge, de 8 a 14 h.
. Telèfon: 972 66 04 81
. Correu electrònic: cultura@calonge.catDocumentació

| © 2018 AJUNTAMENT DE CALONGE Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per Portal web. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |

Ajuntament de Calonge - Pl. de la Concòrdia, 7. 17251 Calonge - tel. 972 660 375

estadisticas