Buscador

Ajuntament de Calonge

Portal web municipal

Àrea de Serveis Territorials

Aquesta àrea està formada per la Unitat d'Urbanisme i Obres i la d'Acivitats i Sostenibilitat.
La Unitat d'Urbanisme i Obres té entre les seves funcions la de planejament i ordenació urbanística del territori. Entre els serveis que ofereix a la ciutadania hi ha la tramitació de llicències d'obres menors i majors, parcel·lació, segregació o divisió de terrenys i finques. També s'encarrega de les tasques d'informació i disciplina urbanística i d'obres públiques, de les estratègies per a la redacció del POUM, promoció d'habitatges socials i l'eliminació de barreres arquitectòniques, entre d'altres.

La Unitat d'Activitats i Sostenibilitat té encomanades les tasques de control i millora dels serveis energètics de l'Ajuntament, com també les tasques relacionades amb medi ambient, com ara la coordinació de la gestió dels residus del municipi, del servei d'escombraries, la Deixalleria Municipal, la recollida selectiva i la neteja viària i de platges, la vetlla pels valors naturals i la prevenció de la contaminació, el foment de l'educació ambiental a les escoles i la població, la prevenció contra incendis forestals i la gestió ambiental de les platges, entre d'altres.

Fitxa tècnica

Adreça: Plaça de la Concòrdia, 7. 17251 Calonge i Sant Antoni
Unitat d'Urbanisme i Obres: urbanisme@calonge.cat

Unitat d'Activitats i Sostenibilitat: eficiencia.energetica@calonge.cat
Tel. 972 660 375


Enllaços d'interès

| © 2019 AJUNTAMENT DE CALONGE Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per Portal web. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |

Ajuntament de Calonge - Pl. de la Concòrdia, 7. 17251 Calonge - tel. 972 660 375

estadisticas