Buscador

Ajuntament de Calonge

Portal web municipal

Àrea de Secretaria

L'Àrea de Secretaria té entre les seves funcions bàsiques la de fe pública i la funció d'assessorament legal preceptiu. També gestiona el cens electoral, la coordinació amb l'Institut Nacional d'Estadística, i l'Arxiu Municipal, entre d'altres.

Fitxa tècnica

Cap d'Àrea - Secretari: Sr. Carlos Jiménez i Miramón
Adreça: Plaça de la Concòrdia, 7. 17251 Calonge i Sant Antoni
A/e: secretaria@calonge.cat  
Tel. 972 660 375

| © 2019 AJUNTAMENT DE CALONGE Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per Portal web. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |

Ajuntament de Calonge - Pl. de la Concòrdia, 7. 17251 Calonge - tel. 972 660 375

estadisticas